RYBÁŘSTVÍ PŘEROV, A.S.
člen koncernu PROSPERITA holding, a.s.
logo společnosti


gen. Štefánika  5
750 02  PŘEROV
Česká republika
IČ: 47675756
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 751.
Telefon: +420 - 581 202 873
Fax: +420 - 581 202 480
E-mail: rybar.as@quick.cz rybar.as@tiscali.cz

    English     Deutsch     Kódování češtiny Od 02.01.2010 jste již 24781 návštěvník. Dnes 8     Locality - mapa

Valná hromada společnosti - 18.04.2016
Pozvánka na valnou hromadu * Příloha č.1 * Příloha č.2 * Příloha č.3 * Příloha č.4
Návrh změny stanov společnosti * Návrh na rozdělení zisku za rok 2015
Pravidla pro stanovení výše roční odměny členů orgánů společnosti
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Rybářství Přerov, a.s.
Rozvaha * Výkaz zisku a ztráty * Příloha k ÚZ
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

(uveřejněno: 14.03.2016 - 12:46h)
Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Rybářství Přerov, a.s.
(uveřejněno: 13.04.2016 - 13:15h)

Oznámení o existenci koncernu
ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Oznámení o existenci koncernu PROSPERITA holding, a.s.

Výzva k předložení akcií k výměně a k zápisu údajů do seznamu akcionářů !
Soubory ke stažení: Text výzvy * Registrační formulář a protokol o výměně akcií * Vzor plné moci


Historie a dnešek Z našich činností Produkce a obchod

V roce 1953 bylo založeno Státní rybářství Přerov, n.p. za účelem obnovy zaniklých rybníků v oblasti střední Moravy s cílem zásobení 1,5 mil. obyvatel sladkovodní rybou.

Rybářství Přerov, a.s. byla založena jako nástupnická organizace tohoto státního podniku Pozemkovým fondem ČR podle paragrafu 172 obchodního zákoníku, a to se základním jměním 66,780.000,- Kč.

Rybářství Přerov a.s. je akciová společnost zapsaná 1.1.1994 podle Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 751.

Společnost umožňuje rybníkářským specialistům z řad praxí osvědčených pracovníků společnosti hospodaření na jimi pronajatých základních prostředcích rybníkářských středisek vybavených samostatnými sádkami, speciálními dopravními prostředky pro přepravu ryb a drůbeže, rybničním fondem a budovami. Střediska jsou samostatnými výrobními a ekonomickými celky.

Předmětem podnikání je produkce (výlov) a prodej plůdku, násad, tržních a generačních ryb chovaných v rybnících, nádržích, speciálních zařízeních včetně sádkování ryb ve vlastních sádkách společnosti.

V oblasti chovu drůbeže má splečnost potřebné kapacity pro ustájení chovných hejn, líhnutí mláďat, produkci jateční drůbeže i plemenného materiálu kachen, hus i hrabavé drůbeže.

Zpracovna ryb v Šišmě, okres Přerov je vybavena technologií pro zpracování sladkovodních i mořských ryb, případně drůbeže s finální produkcí zchlazených a mražených výrobků i živých ryb.

Rybářství Přerov, a.s. zajišťuje rovněž modernizaci a investiční výstavbu rybníků a dalších kapacit včetně odbahňování rybníků, údržby stok, meliorací a zúrodňování rybničních ploch.

Společnost organizuje rovněž sportovní rybolov na vybraných objektech.

Hlavní chovanou rybou je kapr, a to převážně lysec v odolné, rychle rostoucí formě s vhodným poměrem spotřeby přirozené potravy a krmných směsí. Zaručuje vynikající chuťové vlastnosti. V optimálním poměru je chován amur a tolstolobik ze skupiny býložravých ryb, a dále lín.

Ze skupiny dravých ryb je úspěšně chována a produkována štika, candát, a sumec. Lososovité ryby jsou pro potřeby trhu dováženy z jiných chovatelsky vhodnějších oblastí včetně suroviny z mořských ryb, určených k další malospotřebitelské úpravě.

Mimo vlastní chovatelskou a obchodní činnost se akciová společnost zaměřuje na získání zatopených pozemků dosud v některých případech v cizím vlastnictví a obnovu dříve zaniklých rybníků k modernímu způsobu hospodaření. Společnost věnuje patřičné úsilí k hájení rybníkářských zájmů ve vlastní oblasti včetně způsobu ochrany či potírání rybích škůdců.

Je zakládajícím členem Rybářského sdružení se sídlem v Českých Budějovicích.

Sídla středisek chovu ryb a drůbeže jsou situována takto:

středisko 01

Tovačov

středisko 02

Hulín

 

sádky Chropyně

středisko 03

Nová Dědina

 

sádky Šumvald

středisko 04

Hustopeče n/B.

 

sádky Zubří


Rybářské sdružení České republiky Prosperita holding, a.s. fishnet.cz
(rybářské informační centrum)
©1999-2016 Rybářství Přerov a.s.